BG Automatgirservice med automatoljeflush

Kampanjepris kr. 4.900,-*

  • Bytter automatolje og fjerner skadelige avleiringer
  • Forsterker ny olje og bidrar til riktig skiftmønster
  • For vanlig automatgirkasser, CVT, DCT og DSG

Automatgirolje må skiftes akkurat som motorolje. Dette fordi skitten og forurenset olje med lavere smøreevne ofte gir høyere drivstofforbruk, ugjevn giring og økt risiko for girkassehavari. 

Den gamle metoden på «standard» automatoljeskift har vært å åpne bunnpluggen og tappe oljen som renner ut, for så å fylle på ny. Denne metoden bytter kun deler av oljen og resten av den gamle oljen blir da liggende igjen i systemet. Den gamle oljen inneholder slam og avleiringer som man da ikke blir kvitt, men istedet kan den løsne og blande seg med den nye oljen. Om dette skjer vil avleiringene bli med rundt i systemet og kan tette trange oljekanaler og ventiler, som gir ugjevn giring.

Våre teknikere anbefaler å skfite olje på automatgirkassen for å forebygge slitasje og opprettholde giringskvalitet. Om du har en girkasse som «lugger» og girer hardt kan en flushing være et riktig sted å starte for å unngå dyre reparasjoner.

BG Protection Plan er en forsikring som dekker opp skader i forskjellig grad etter hvor langt bilen har gått. 

Se link for villkår: http://bgnorge.no/bg-protection-plan

*Gjelder de fleste modeller