PERSONLIG SERVICETEKNIKERE

La våre utdannede og høyt kvalifiserte teknikere ta vare på bilen din. Vi garanterer at du blir fornøyd! Vi gir garanti på vårt arbeide og våre deler. Og selvsagt bruker vi kun originaldeler, som sikrer kvaliteten til din Volvo hele veien.

Våre teknikere jobber i dag som Personlig Serviceteknikere (PST). Konseptet fungerer ved at den tradisjonelle kundemottakeren blir «overflødig». En PST er kundens kontaktperson og gjør at du som kunde kan føle deg trygg på at du og bilen din ivaretas på beste måte når du kommer til oss. Som kunde bestiller du service, reparasjoner og andre tjenester, samt leverer og henter bilen hos din egen tekniker. Kunden har én kontaktperson som gjør at eventuelle misforståelser lettere unngås og at bilen blir ferdig ved første besøk. Dette resulterer i mindre sløsing med kunden sin tid og flere fornøyde kunder her hos oss.

Som en videreutvikling av PST-konseptet har Volvo tatt steget videre med VPS, Volvo Personligservice. Den største forskjellen er at to teknikere jobber i team på samme verkstedplass. Dette gjør at vi nå kan utføre mange standardjobber på under halve tiden, og flere kunder kan vente hos oss mens jobben utføres. Kundene får en timeavtale som er styrt på spesifikk tid slik at de vet og kan planlegge sin dag på en bedre måte.

Motorer idag er i høyeste grad “high-tech”, ikke bare for å være “fancy”, men for å kunne klare strenge krav til avgassutslipp og brensel-effektivitet. Nettopp derfor er det viktigere enn tidligere med regelmessig vedlikehold.

Tomas Edgren

Tomas Edgren

Personlig Servicetekniker

Telefon: 46 54 70 18
tomas@jensen-scheele.no

Andreas Gulvik

Andreas Gulvik

Personlig Servicetekniker

Telefon: 98 90 49 60
andreas@jensen-scheele.no

Tommy Høgberg

Tommy Høgberg

Personlig servicetekniker

Telefon: 93 47 14 59
tommy@jensen-scheele.no

Vetle Solberg

Vetle Solberg

Personlig Servicetekniker

Telefon: 46 54 75 89
vetle@jensen-scheele.no

Robin Sundland

Robin Sundland

Personlig Servicetekniker

Telefon: 40 03 14 93
robin@jensen-scheele.no

Morgan Pettersen

Morgan Pettersen

Personlig Servicetekniker

Telefon: 95 42 16 71
morgan@jensen-scheele.no

Håkon Nakkim

Håkon Nakkim

Personlig Servicetekniker

Telefon: 46 50 35 21
hakon@jensen-scheele.no

Kevin Norling

Kevin Norling

Personlig Servicetekniker

Telefon: 48 89 66 26
kevin@jensen-scheele.no

Raymond Johansen

Raymond Johansen

Tekniker

Telefon: 46 50 89 87
raymond@jensen-scheele.no

Rasmus Abrahamsen

Rasmus Abrahamsen

Tekniker

Telefon: 47 46 06 87
rasmus@jensen-scheele.no

Ignas Urmanavicius

Ignas Urmanavicius

Tekniker

Telefon: 69 21 35 00
ignas@jensen-scheele.no

Lars-Petter Snopestad

Lars-Petter Snopestad

Teknisk klargjører

Telefon: 46 54 72 37
lars-petter@jensen-scheele.no

Tomas Markota

Tomas Markota

Glass-tekniker

Telefon: 98 90 63 80
tomas.m@jensen-scheele.no

Espen Tjerviken

Espen Tjerviken

PKK kontrollør

Telefon: 40 03 24 02
espen.t@jensen-scheele.no

Simon Rød Hansen

Simon Rød Hansen

Lærling

Telefon: 46 54 74 18
simon@jensen-scheele.no

Philip Helgesen-Michelet

Philip Helgesen-Michelet

Lærling

Telefon: 69 21 35 00
philip@jensen-scheele.no