Volvos personbilverksteder var først ute med Personlig Servicetekniker (PST) – bilens egen «fastlege». Dette konseptet fungerer ved at den tradisjonelle kundemottakeren blir «overflødig». En PST er kundens kontaktperson og gjør at du som kunde kan føle deg trygg på at du og bilen din ivaretas på beste måte når du kommer til oss. Som kunde bestiller du service, reparasjoner og andre tjenester, samt leverer og henter bilen hos din egen tekniker. Kunden har én kontaktperson som gjør at eventuelle misforståelser lettere unngås og at bilen blir ferdig ved første besøk. Dette resulterer i mindre sløsing med kunden sin tid og flere fornøyde kunder hos oss.
«Fastlegeordningen» der bilen har sin faste tekniker er blitt en stor suksess, og har bidratt til økt kundetilfredshet. Dette har medført at Volvo Cars nå har de mest fornøyde kundene i norsk bilbransje, ifølge Handelshøyskolen BIs «Norsk Kundebarometer» 2016.

Som en videreutvikling av PST-konseptet har Volvo tatt steget videre med VPS, Volvo Personlig Service. Innføringen av VPS innebærer at to Personlig Serviceteknikere jobber på samme bil, samtidig. Dette gjør at vi nå kan utføre mange standardjobber på under halve tiden, og flere kunder kan vente hos oss mens jobben utføres. Kundene får en timeavtale som er styrt på spesifikk tid slik at de vet og kan planlegge sin dag på en bedre måte. Dette gjør at vi ikke bare tar vare på bilene, men også kundene våre.

-Volvo Personlig Service gjør at bilen blir så raskt ferdig som mulig med to teknikere dedikert til jobben. Da kan kunden vente på verkstedet til bilen er klar, og kan bruke tiden på viktigere ting enn å måtte hente bilen igjen senere på dagen. Dette er helt i tråd med vår målsetting om å gjøre livet så enkelt og komfortabelt som mulig for de som kjører Volvo. Det nye konseptet skal bidra til enda høyere kundetilfredshet i fremtiden, sier Sten Engebretsen, servicemarkedsdirektør i Volvo Car Norway.

Som en av de første volvoforhandlere i landet har vi hos Jensen & Scheele Bil AS blitt verifisert som Volvo Personal Service-verksted.