fbpx

Det drysser vår jord når Kim Torp ved Jensen & Scheeles skadeavdeling plukker ned fronten på bilen som henger på bukken. Rester av gresstuster forteller sitt om hvor ferden endte.

Den har nok vært en tur på jordet, sier Torp. Nå skal skaden takseres, en jobb som vanligvis tar en til to timer, avhengig av skadeomfanget. Det er først når skaden har fått en prislapp at forsikringsselskapet avgjør om en reparasjon er prisen verd. Denne bilen skal nok ut på veien igjen. Etter hvert som skadde deler fjernes, får Torp et overblikk over hvor alvorlig skaden er. Alt dokumenteres med bilder.

Mye nytt 

En skade handler om mer enn bulket metall og knuste plastdeler. En moderne bil er en komplisert og avansert teknisk innretning.

Det har skjedd mye på bilfronten i løpet av de siste 7 åra, sier Torp. Bak fasaden skjuler det seg mye elektronikk og «duppeditter» som gjør kjøreturen enklere for sjåføren, men som også kan gjøre skaden dyrere når det først smeller. Mens Kim Torp er opptatt med å taksere skaden, er Emil Valsjø i en annen del av verkstedet i gang med å rette opp en annen bil. Her er det den ene kanalen og en dør som har fått seg en omgang, men bilen vil om ikke lenge være god som ny igjen.

Viktige prosedyrer 

En reparasjon foregår etter en omstendelig prosedyre.

Volvo har utarbeidet klare beskrivelser for hvordan en skade skal rettes opp for å kunne godkjennes, forteller Valsjø.

Når vi skal gå i gang med en reparasjon, tar vi fram produsentens datablad for denne spesielle modellen. Det er mange ting å ta hensyn til slik at sikkerheten ivaretas. Det er viktig med riktig materialvalg, og at alle fysiske og tekniske sikkerhetssystemer blir like gode etter en reparasjon. Databladene beskriver ned til minste detalj hvordan bilen skal repareres.

Litt psykolog

Skadeavdelingen hos Jensen & Scheele består av sju ansatte, inkludert en lærling. Det er teknisk leder Tor Egil Gundersen som leder avdelingen som kundene helst ikke vil ha noe med å gjøre. Det er han som tar imot de som har vært uheldige. Han har lært mye om hvilket forhold folk har til bilene sine.

Noen ganger må jeg nok være litt psykolog. For en del er bilen nærmest et medlem av familien, og de synes det er grusomt å få en skade. For oss er det da hyggelig å kunnevære en god hjelper, og gjøre bilen like hel og pen igjen. Da er det moro å levere den tilbake til eieren, sier han.

Mye elektronikk 

For de som driver med oppretting har jobben over tid endret seg betraktelig. Det skjer fortsatt at en bulk bankes ut, men det har blitt mer av at deler skiftes ut. Det som har påvirket jobben mest er nok likevel all den elektronikken som er integrert i en moderne bil. Dessuten er det ikke så enkelt at plåt er plåt og plast er plast. I en bil finnes den mange varianter av beggematerialer.

Det er svært viktig at den sikkerheten som på ulikt vis er bygget inn i en ny bil er like god etter en reparasjon. Hvis ikke får kunden tilbake en dårligere bil.

Vraker nye biler

Gundersen forteller at Volvobruker store ressurser på å utvikle systemer for hvordan kjøretøyene skal bygges opp etter en skade.

De krasjer nye biler, reparerer dem igjen, for så å utsette dem for en ny krasj. På den måten finner de utom den måten reparasjonen ble utført på ivaretar sikkerheten hvis bilen blir utsattfor et nytt uhell, forteller han. All denne erfaringen er dokumentert og benyttes av de som jobber med å rette opp skader.

Vi tar stort sett imot biler av bare våre egne merker. Vi kan ta mindre skader på andre merker, men er det større skader, sender vi dem videre til eget merkeverksted. Vi har ikke den dokumentasjonen vi trenger på andre merker, sier Gundersen. Han legger til at all jobben de gjør blir grundig dokumentert med bilder, og dette er en dokumentasjon de er pliktige til å ta vare på i 10 år.

Det er jo betryggende for kunden, sier han

Når lønner forsikringen seg?

All oppretting foregår i verkstedet ved Svingen. Det er kun lakkeringen vi ikke gjør selv.

Er det noe man kan kalle en typisk og mest vanlig skade?

Nei, vi får inn alt mulig. Alt fra skader opp til 20.000 og større skader som koster omkring en halv million kroner.

Hvor stor kan skaden være før bilen blir kondemnert?

For nyere biler opp til tre år går skjæringspunktet ved 60 prosent av bilens verdi. For eldre biler repareres skader helt opp til bilens verdi.

Hvorfor er lista lagt lavere for nye biler?

Det har rett og slett med sikkerheten å gjøre. Det er så mye utstyr og elektronikk som påvirker sikkerheten at her legges det inn en større margin.

Et spørsmål mange stiller seg er når det lønner seg å ta en skade på forsikringen?

Generelt vil jeg si at dersom skaden ikke overstiger 10.000 kroner bør man tenke seg om, men når det lønner seg eller ikke avhenger av flere forhold. For eksempel eierens alder, ansiennitet og antall skadefrie år. Det er noe forsikringsselskapene hjelper til med å regne på.

Er det store sesongvariasjoner? Vinteren med glatte veier må vel gi dere mer jobb enn tørre sommerveier?

Egentlig fordeler det seg ganske jevnt over hele året. Det høres kanskje litt rart ut, men det henger nok sammen med at det er mer trafikk om sommeren. Men en ting slår aldri feil. Dagen med det første snøfallet, da er det rush her, sier Tor Egil Gundersen.