fbpx

VÅR KVALITETSPOLICY:

 

Jensen & Scheele Bil AS skal sørge for den beste kvalitet på alt vi leverer som en komplett bilforhandler. Vi vil gjøre dette på en måte som stadig forbedrer våre ansatte og vårt firma. Vi skal gjøre dette i gjennom å være best i vårt marked, profesjonelle og legge kvalitet i bunnen av alt vi gjør.

For å nå de overordnede mål for kvalitetspolitikken skal Jensen & Scheele Bil AS:

  • Det vi leverer, både biler og tjenester skal være preget av kvalitet.
  • Alle våre ansatte skal ha gode kunnskaper til kvalitetsspørsmål og riktig kompetanse for oppgaven.
  • Arbeide med å bygge tillit, som gir livslang forretningsrelasjoner med våre kunder.
  • Samarbeide med våre leverandører og andre samarbeidspartnere og ha en åpen dialog rundt selskapets kvalitetsarbeid.
  • Øke ansattes kvaltetsbevissthet gjennom informasjon og opplæring slik at kvalitet vektlegges i det daglige arbeid.
  • Sørge for at kvalitetspolitikk er dokumentert, implementert, vedlikeholdt og kommunisert til de ansatte
  • Drive et aktivt kvalitetsarbeid som grunnlag for langsiktig lønnsømhet og konkurransekraft.