fbpx
Lokalt engasjement er viktig for oss hos Jensen & Scheele. Vi skal være en engasjert samfunnsaktør i Halden og satser derfor først og fremst på idrett og kultur. Engasjement finnes både i bredden og på toppen.  Vi har som mål at vår sponsorvirksomhet skal reflektere alle nivåer innen idrett og kultur. Med satsing på bredde er vi også med å legge grunnen for fremtidige enere fra Halden, men også for at vi skal ha et mangfold.

Relasjoner
Gjennom samarbeidsavtalene bygger Jensen & Scheele relasjoner til innbyggerne i Halden. De er våre nåværende og fremtidige arbeidstakere, og de er våre kunder. Gjennom samarbeidspartnere i idretten og kulturen i Halden satser vi også på egne medarbeidere som har barn og unge som driver med sport og kultur. Engasjement og samarbeide forbedrer også våre relasjoner og hjelper å bygge vår merkevare.

Målgrupper
Våre samarbeidspartnere er først og fremst innen lokal idrett og kultur.  Sponsorobjektenes profil bør være ”for folk flest”. Det bør satses på lag fremfor enkeltutøvere. Barn og unge er en viktig del av målgruppen for sponsing. Det skal være bredde og ikke bare elite.

Langsiktighet
Jensen & Scheele ønsker en langsiktighet i de sponsorengasjementene bedriften er med på. Dette for å få best effekt av de investeringer som blir lagt ned i tid og penger hos samarbeidspartneren. I tillegg viser erfaring at man må være med over tid for å bli assosiert med sponsorobjektet. Vi satser langsiktig i Halden.

ØSTFOLD MOTORSHOW

FREDRIKSTEN BRYTEKLUBB

KIWANIS

ØSTFOLD VETERANBILKLUBB

MARIUS SVENDSBY

PETTER STOKKELAND

INGRID BAGGER

MARTINE SVENDSBY

  • Ferieklubben
  • Sørhaldens venner