fbpx

BILGLASS

GLASSKADE

Vi skifter frontrute og hjelper deg med glasskader på alle bilmerker. Reparasjon av stensprutskade er kostnadsfritt uten bonustap om du har glasskadeforsikring. Er skaden stor hjelper vi deg med å skifte frontrute, uansett bilmodell. Ved bytte er det en egenandel i henhold til forsikringsvilkår som gjelder.

 

OM VOLVO ORIGINAL FRONTRUTER

FUNKSJON
Frontruten er en av de viktigste delene på bilen. Ikke bare skal den sørge for uhindret sikt til veien foran deg, den er også svært viktig for karosseriets strukturelle styrke. Dette betyr at monteringsprosessen ved utskifting av frontruten må utføres svært grundig og med Volvo-spesifisert materiale, slik at bilen beholder sine opprinnelige egenskaper. Riktig produkt, riktig metode og riktige materialer sørger også for at ruten sitter ordentlig, og for at det ikke oppstår lekkasjer. Det finnes mange varianter av frontruter, og det er viktig å få riktig type når ruten skiftes ut, slik at sikkerhetssystemene som avhenger av frontruten, ikke påvirkes negativt. Montering av en Volvo Original frontrute sikrer at bilens tiltenkte funksjonalitet ivaretas. Volvo-spesifisert lim fester frontruten med samme styrke som ved montering på fabrikken, og sørger for at bilen kan tas i bruk med minimal ventetid. Et feste med riktig styrke er avgjørende for funksjonen til passasjerkollisjonsputen (som  avhenger av frontruten som støtte når den utløses) og dessuten for karosseriets totale stivhet.
FRONTRUTE – PRODUKTEGENSKAPER
Frontruten må tilfredsstille en rekke lovbestemmelser for å oppnå sertifisering. De spesifiserte egenskapene gjelder blant annet følgende: mekanisk styrke, form, lysgjennomstrømning, optisk forvrengning, sekundærbilder (gjenspeilinger), fargegjengivelse og motstandsdyktighet mot temperaturendringer. 

Volvo betrakter disse spesifikasjonene bare som et utgangspunkt og går på enkelte områder mye lenger for å understøtte flere av sikkerhetsfunksjonene våre.
Frontruten støtter rundt 20 sikkerhetssystemer. Noen av dem er svært sensitive overfor optiske toleranser, som har med lysbrytning og glasstykkelse å gjøre. Eksempelvis blir City Safety fininnstilt for hver frontrutevariant – systemet avhenger av svært små optiske toleranser for å fungere etter hensikten. Det er en risiko for at det ikke vil fungere korrekt med andre typer frontruter.
Når frontruten skiftes, er det selvsagt like viktig at alle andre komponenter og systemer fortsetter å fungere slik de skal. På et Volvo-verksted er alle de påkrevde operasjonene velkjent, og de utføres ved hjelp av de riktige systemene for å sikre at alt settes tilbake på plass i funksjonsdyktig stand. Det er for eksempel nødvendig å kalibrere ASDM-enheten for å ivareta funksjonen til City Safety og en rekke andre sikkerhetsfunksjoner etter at en frontrute er skiftet ut.
HVORFOR VOLVO-FRONTRUTER?
1. Du kan stole på at du får riktig frontrute, som installeres på riktig måte og sørger for at sikkerhetssystemene fungerer (f. eks. City Safety). Når du får en Volvo Original frontrute satt inn hos en Volvo-forhandler, vet du at du får et produkt som er ment for bilen din, og som monteres på en slik måte at alle innebygde sikkerhetsfunksjoner ivaretas.
2. Produkter og reparasjonsmetoder er utviklet på en slik måte at bilen kan kjøres etter svært kort ventetid (3 timer etter montering). Delene og metodene er utviklet og testet for din Volvo. Og du kan stole på at den opprinnelige sikkerheten og kvaliteten blir ivaretatt.
3. Volvo Original frontruter passer perfekt og dekkes av garanti, forutsatt at man bruker Volvo-produkter og -metoder. Den perfekte passformen, de riktige metodene og Volvos lim sørger for enkel montering og kraftig feste uten risiko for lekkasjer.

Tomas Markota

Tomas Markota

Glasstekniker