fbpx

Miljøpolitikk

JENSEN & SCHEELES MILJØPOLITIKK ER:

Jensen & Scheele Bil AS setter klima høyt på dagsorden. Klimaendringene er kanskje den viktigste miljøutfordringen i dag, og bilbruk er en betydelig kilde til klimagasser og annen luftforurensning. Som Haldens ledende aktør i det bilrelaterte miljø, er det viktig for oss å være en foregangsbedrift i klimaadferd. Jensen & Scheele Bil AS skal drive en forretningsmessig virksomhet slik at den overholder lover, forskrifter, andre myndighetspålagte krav, selvpålagte krav og i minst mulig grad virker belastende på det ytre miljøet.

 For å nå de overordnede mål for miljøpolitikken skal Jensen & Scheele Bil AS

  • Øke vår kunnskap og kompetanse innen klimaspørsmål og bilhold. Det at vi kan være med på å påvirke alle våre kunder er en stor utfordring.
  • Være sertifisert i henhold til ISO 14001, og arbeide kontinuerlig med forbedringer av ulike faktorer som påvirker miljøet.
  • Tilby kunder produkter, tjenester og løsninger som tilfredsstiller deres behov for miljøhensyn.
  • Samarbeide med våre leverandører og andre samarbeidspartnere og ha en åpen dialog rundt selskapets miljømessige arbeid.
  • Øke ansattes miljøbevissthet gjennom informasjon og opplæring slik at miljømessige hensyn vektlegges i det daglige arbeid.
  • Sørge for at miljøpolitikk er dokumentert, implementert, vedlikeholdt og kommunisert til de ansatte.
  • Drive et aktivt miljøarbeid som grunnlag for langsiktig lønnsømhet og konkurransekraft.
  • Jensen & Scheele Bil AS har også stort fokus på lokalt utslipp fra vår anlegg, og vi har jevnlig kontroll og vedlikehold av innretninger som skal fange opp ukontrollerte utslipp. Bedriften har også gode rutiner ved slike utslipp.

 

Halden 10.mai 2016

ISO_LOGO