fbpx

For andre år på rad mener norske forbrukere at Volvo er den mest bærekraftige merkevaren i bilbransjen.

Pressemelding 14.03.2023

Det kom fram da Sustainable Brand Index 2023, Europas største merkevarestudie på bærekraft, ble offentliggjort denne uken. 

– Vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål både her i Norge og fra globalt hold, så det er veldig hyggelig at dette arbeidet ser ut til å bli lagt merke til av forbrukerne. For Volvo er bærekraftsarbeidet nå sidestilt med vårt arbeid innen sikkerhet, og har høyeste prioritet, sier Rita Kristin Broch, administrerende direktør i Volvo Car Norway. 

Sustainable Brand Index ble startet i 2011 og gjennomføres årlig. Totalt 11.000 norske forbrukere deltok i årets undersøkelse, der de har vurdert 268 merkevarer innenfor 25 ulike bransjer på hvor gode de opplever at merkevarene er på sitt arbeid innenfor bærekraft. Områdene de blir bedt om å vurdere er todelt – én del omhandler klima- og miljøarbeid, mens den andre delen omfatter samfunnsansvar.  

– At norske forbrukere opplever Volvo som det mest bærekraftige bilmerket handler mye om den historiske styrken merkevaren har innen sikkerhet, men også at de har et tydelig og forståelig mål om å bli et rent elbilmerke. Det vitner om ambisjoner i forbrukernes øyne, sier Erik Elvingsson Hedén, CEO og grunnlegger av SB Insight, selskapet som står bak Sustainable Brand Index. 

Snart helelektrisk 
Volvo Cars har satt fart på elektrifiseringen av bilparken, under målsetningen om å bli en ren elbilprodusent innen 2030. I Norge er målet å selge kun elbiler allerede i 2025, og i fjor stod elbilene for 69% av merkets nybilsalg her til lands. Volvo Cars’ overgang til å bli helelektrisk er en del av selskapets klimaplan, der man jobber for å redusere karbonavtrykket per bil gjennom konkrete tiltak.  

Volvo har besluttet å redusere karbonavtrykket i Volvo-bilenes livssyklus med 40 prosent pr bil mellom 2018 og 2025. I tillegg jobber selskapet for å redusere Co2-utslippet i den globale leverandørkjeden med 25 prosent innen 2025. 

– Vi sa for flere år siden at vi skal bli en helelektrisk bilprodusent, og overgangen skal skje innen 2030. Nå tror jeg at forbrukerne har forstått at dette ikke bare var ord. Vi fortsetter å rulle ut nye elbiler og leverer på det vi har lovet. Samtidig intensiverer vi arbeidet for å kutte utslipp i hele verdikjeden, sier Broch. 

Høy kvinneandel 
Volvo jobber også strategisk med andre bærekraftsmål, blant annet mangfold og likestilling. Volvo Car Norway har kvinnelig toppleder, og halvparten (4 av 8) selskapets ledergruppe består av kvinner. Kvinneandelen i hele selskapet er på 41 prosent (21 av 51 ansatte). 

– I en tradisjonelt mannsdominert bilbransje jobber vi aktivt med å rekruttere flere kvinner, både til lederposisjoner og i organisasjonen for øvrig. Volvo har alltid vært en inkluderende merkevare, og det er viktig at de som jobber hos oss speiler tiden vi lever i, sier Broch. 

Om Sustainable Brand Index 
Sustainable Brand Index er Europas største uavhengige merkevarestudie om bærekraft. Studien har vært gjennomført årlig i Norge siden 2013. I 2023-studien ble et nasjonalt representativt utvalg på 11.000 nordmenn i alderen 16-75 år intervjuet i perioden november 2022 – februar 2023. Totalt er 268 merkevarer i 25 bransjer vurdert basert på om hvordan de oppfattes å prestere i de 17 globale bærekraftsmålene. 

Les pressemeldingen fra Volvo Car Norway her