fbpx

Bilglass

Vi hjelper deg!

MERKE
VERKSTED

OUTLET
VERKSTED

BILGLASS

BILPLEIE

DEKKHOTELL

Reparere eller skifte av bilglass? 

Jensen & Scheele Bilglassteam – Vi gjør det enkelt for deg!

Om du er uheldig og får en skade i frontruten på din bil, står våre bilglasseksperter klare til å hjelpe deg. Når du får en steinsprut i frontruta er det viktig at du tar grep og får utbedret skaden så fort som mulig. Mulighetene for å kunne reparere ruta er mye større dersom den blir utbedret umiddelbart.

Ta kontakt med din personlig servicetekniker eller vår glasstekniker, så hjelper de deg med en vurdering av reparasjonen eller bytte av ruten. De tar også dialogen med forsikringsselskapet ditt.

De fleste steinsprut reparasjoner dekkes fullt ut, med 0,- i egenandel, ved bytte av rute er det din egenandelsavtale med forsikringsselskapet som gjelder.

PS! Frontruten i din bil har mange sikkerhetsfunksjoner, og ved utbedringer er dette viktig å tenke på:

  • At ruten repareres i tråd med regler/retningslinjer for utbedring, dette for å unngå synsforstyrrelser i ruta eller feilfunksjon på bilens sikkerhetssystemer.
  • At den gamle ruten erstattes med en ny rute av samme kvalitet.
  • At det benyttes lim som tilfredsstiller kravene fra leverandør.
  • At jobben utføres av personell med riktig kompetanse, som også tar ansvar for å utføre de nødvendige kalibreringene av bilens sikkerhetssystemer.

Frontruten er en del av bilens bærende konstruksjon, og det er derfor viktig at den har riktig tykkelse, at limet er av riktig kvalitet, og heftflatene er riktig behandlet slik at rutens sikkerhetsfunksjoner opprettholdes dersom uhellet skulle være ute. Dersom ruten løsner fra rammen ved utløsing av airbagen på høyre side, vil ikke airbagen fungere optimalt, med mulig påfølgende personskade som resultat.

Avhengig av bilmodell, så ligger det flere sensorer i ruta som blant annet aktiverer “autobrems-funksjon” for å unngå påkjørsel av fotgjengere eller andre kjøretøy. (City Safety, Pedestrian Protection, regnsensor etc.)

Ta kontakt, så ordner vi reparasjon mens du venter eller finner en tid for bytte av rute!

Kontakt din personlig servicetekniker om du har noen spørsmål vedrørende steinsprut eller ruteskift.